• تلفن: 1800.899.900
  • ایمیل: contact@archi.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

درباره ما

استودیو لی اوت ایران


مجموعه لی اوت ایران به پشتوانه بیش از 15 سال تجربه علمی و عملی خود و همکاری با متخصصین صفحه آرایی خدمات جامع و کاملی در زمینه طراحی و صفحه آرایی مجله، طراحی و صفحه آرایی کتاب، طراحی جلد کتاب و مجله و صفحه آرایی کتاب کودک فعالیت می نماید.