نمونه صفحه آرایی روزنامه قدیمی

نمونه صفحه آرایی روزنامه قدیمی

یک نمونه صفحه آرایی تبلیغاتی ـ زیارتی کم مانند، از دهه بیست یا اندکی قبل از آن.

تصویر قبور امامان، اماکن زیارتی. عکس مرجع وقت. با زبان فارسی رایج در عراق. بی اندازه جذاب.

Facebook0
Facebook
Pinterest20
LinkedIn30
Instagram20

You May Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Facebook20
Facebook
Pinterest20
LinkedIn30
Instagram20
رفتن به نوارابزار